Pro rodiče

Ve středu 20. června pojedeme do ZOO. Sejdeme se netradičně již v 7,45 hodin u školy. Máme objednaný autobus a vyrážíme v 8 hodin. Návrat zpět ke škole je naplánovaný v 17. hodin. S sebou jídlo a dostatek pití na celý den, vhodné oblečení, pláštěnku (pro jistotu) a kapesné dle uvážení. Pokud se vašemu dítěti dělá špatně v autobuse, tak popřípadě i lék na nevolnost v autobuse na cestu zpět.

Poslední týden si budeme užívat výlety po okolí a je naplánován i avizovaný „cyklovýlet“. Pokud máte nějaký tip, ráda ho uvítám. Zatím nezávazně přemýšlím o výletě vláčkem do Mníšku a zpět busem, nějaký les…, přemýšlím i o koupání v Jineckém biotopu…

V úterý 26.6. se uskuteční cyklistický výlet. Pojedeme přes Starou Huť do Budínku na minigolf. 

Když zameškám..


Pokud.. jste nemocní nebo jste z nějakého důvodu déle mimo školu, a je potřeba doplnit si, co jste zameškali, vyzvedněte si ve škole učebnice. Zde naleznete práci, kterou jsme zvládli s dětmi ve škole. (Pokud zde nic není, neznamená to, že jsme zaháleli, ale zrovna jsme byli v plném počtu:)


Pondělí 18.6.2018

English - 1) opakování slovíček food (hra s kartičkami), 2) začali jsme UNIT 10 - animals > na youtube je příběh The lion is ill (od 16:05) a pokračuje to pak v dalším díle (přeskočí to samo) > děti pak poslouchaly i podle poslechu (viz track #36) a do příběhu v učebnici (PB - pupil's book) str 66-67 dolepovaly kousky obrázků (nálepky uplně vzadu v učebnici)

Plány

Plán učiva na měsíc ČERVEN

Co bych měl/a zvládnout:

ČESKÝ JAZYK       gramatika

Upevňovat si plynulé čtení.

Prokazovat porozumění přečteného textu různým způsobem.

Skládat věty podle časové posloupnosti.

ČESKÝ JAZYK komunikace

Formulovat a sepsat dopis.

Umět doporučit spolužákům přečtenou knihu.

Zdůvodnit výběr knihy, kterou jsem si vybral ke čtení.

ČESKÝ JAZYK psaní

Rozvíjet písemný projev podle písanek, dodržovat liniaturu a mezery mezi slovy.

Nacvičovat psaní písmen: c, z, ž, č, ch, Ch, g, f, ď, t´, ň, x, q, w

Opisovat a přepisovat slova s naučenými písmeny.

Zvládnout diktát vět psaný malými písmeny.

MATEMATIKA

Hledat různá řešení a evidovat náhodu.

Měřit.

Určovat polovinu vzdálenosti i času.

Seznámit se s novým prostředím „výstaviště“.

ANGLICKÝ JAZYK

Rozumět a používat názvy různých jídel (spaghetti, pizza, chicken, chips, milk, eggs) . Dokázat vyjádřit, co mám rád/a (I like cheese).

Rozumět a umět používat slovíčka pro různá zvířata (lion, elephant, hippo, monkey, snake).

Rozumět frázím: Stop it, please! Can I have a (banana)? Just a minute a správně na ně reagovat.

PRVOUKA

Vyjmenovat dny v týdnu a rozlišovat pracovní dny od dnů klidu.

Pojmenovat jednotlivé části dne.

Charakterizovat přírodu v létě.

Rozpoznat základní druhy ovoce.

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Poznat českou hymnu a seznámit se s jejími okolnostmi vzniku.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Rozlišovat pojem kresba a malba.

TĚLESNÁ   VÝCHOVA

Zvládat podle svých individuálních možností techniku běhu – sprintu i vytrvalostního běhu.

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Pracuje s přírodním materiálem – s přírodninami.


Plán akcí

 

 

20. 6.                            celoškolní výlet do ZOO Praha

 

 

 

 

Rozvrh

 

1.

8.30 – 9.15

2.

9.30 – 10.15

3.

10.35 – 11.20

4.

11.30 – 12.15

5.

12.25 – 13.10

     Pondělí

ČJ

AJ

ČJ

TV

TV

 

     Úterý

ČJ

MAT

AJ

ČJ

PRV

 

     Středa

ČJ

MAT

PRV

VV

     Čtvrtek

ČJ

AJ

ČJ

MAT

ČT

 

     Pátek

AJ

ČJ

MAT

ČJ

HV

 

Paní učitelka


 


Jmenuji se Hana Ošťádalová, bydlím v Dobříši a je mi 39 let. Mám dvě děti ve věku 6 – 9 let.

Profesní potrfolio

Vystudovala jsem SPgŠ (obor předškolní a mimoškolní pedagogika), Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací na výtvarnou a dramatickou výchovu. Při studiích jsem si vyzkoušela práci asistentky pedagoga. Jako učitelka jsem působila na soukromé základní škole Klíček v Praze a na ZŠ ve Staré Huti.

V rámci svého sebevzdělávání jsem absolvovala řadu seminářů a kurzů PAU, roční kurz čtením a psaním ke kritickému myšlení, základy matematiky profesora Hejného aj.

Co je pro mě při práci důležité

Poslední dobou se zaměřuji na čtenářství, které považuji za velmi důležité. V dnešní přetechnizované době, kde se na nás valí spousta informací, je podle mě důležité umět si vybrat ty důležité, pravdivé a podnětné. Je to běh na dlouhou trať, ale ráda bych děti vedla právě tímto směrem. Důležité je pro mě vytváření bezpečného a přátelského prostředí pro děti, pěstování otevřené a vstřícné komunikace, založené na vzájemné důvěře, respektu a úctě. Prioritou je v každém případě vytvoření přátelského klima ve třídě, založené na respektování osobnosti každého dítěte, protože množství vědomostí není to jediné, co by si děti ze školy měly odnášet.

Těším se na naší spolupráci.


 

Fotogalerie

Zpět