Pro rodiče

Týden od 16. – 20. 4. budou probíhat individuální konzultace.  Děkuji těm, kteří se přihlásili i těm, kteří si domluvili individuálně jiný termín.

Na tělesnou výchovu už budeme chodit ven, pokud to jen půjde. Prosím tedy v pondělí vhodné oblečení a obuv.

 

Když zameškám..


Pokud jste nemocní nebo jste z nějakého důvodu déle mimo školu, a je potřeba doplnit si, co jste zameškali, vyzvedněte si ve škole učebnice. Zde naleznete práci, kterou jsme zvládli s dětmi ve škole. (Pokud zde nic není, neznamená to, že jsme zaháleli, ale zrovna jsme byli v plném počtu:)


Pondělí 9.4.2018

Písanka - str.6 (písmeno "s")

English => procvičovali jsme příběh The Little Seed -> začli jsme ve čtvrtek -> dívali jsme se na příběh na youtubu viz link (je to od 17:00) https://www.youtube.com/watch?v=A8Rkpi7KcaA a pak pracovali s Pupil's book (str 40-41)< děti dolepují do příběhu chybějící obrázky (nálepky - jsou úplně vzadu v učebnici) -> dnes: jsme si příběh znovu poslechli (track #30), ukazovali s kartami a vyprávěli společně

Přepis příběhu: 1) Stroryteller: The little seed is asleep. 2Butterfly: Hello, Bee Bee: Hi, Butterfly. 3) Bee: Look at the clouds. 4) Butterfly: I've got an umbrella. Come with me. 5) Bee: Aah. This is good. Storyteller: It's raining. The little seed grows and grows. The rain stops. 6) Bee: Thanks for the umbrella. Butterfly: That's OK. Oh. Careful! 7) Bee: Oh dear! (= jejda) 8) Butterfly: Look. Here comes the sun! Bee: Fantastic! 9) Storyteller: A week later. The seed grows and grows. 10) Bee: Hi, Butterfly. Butterfly: Hi, Bee. Look at the wonderful flower. 11Bee: Mmmmh, what a sweet smell. 12) Bee: A.. A... Atischooo! (= hepšík) Butterfly: Bless you! (= zdravíčko)

Karty k procvičování I have got ...... Who has got. Téma PETS ZDE - dětem se líbí obrázky + by si to chtěli zkusit zahrát i mimo třídu.

Úterý 10.4.2018

English: 1) procvičování příběhu The Little Seed (řazení obrázků podle vyprávění / děti samy vypráví) 2) AB (activity book) 36/ 3 (podle poslechu vybrat správný obrázek) - poslech #31 (It's raining - The little seed is alseep. - Come here. Bee. - The rain stops. - The seed grows and grows. - Look at the wonderful flower. - What a sweet smell. - Look, here comes the sun.)

Čtvrtek 12.4.2018

English: 1) PB (pupil's book) - str 41/ 6 = chant (#32)- poslouchat, ukazovat obrázky, zpívat: It's raining, it's raining, Come out and let's play, Run and jump, Oh, what a rainy day

2) PB - str 42/ 7 - poslech (#34) > ukazovat podle obrázku obrázky a pak k nim dopsat čísla (1 - It's very cloudy, 2 - It's very windy, 3 - It's very sunny, 4 - It's raining.), str 42/8 - ve dvojici ukazovat různé typy počasí -> druhý hádá

 

Plány

Plán učiva na měsíc DUBEN

Co bych měl/a zvládnout:

ČESKÝ JAZYK       gramatika

Uspořádat správně pořádek slov ve větě.

Vysvětlit funkci slabiky ve slově - dělení slov.

Doplnit sloveso do vět či souvětí.

ČESKÝ JAZYK komunikace

Formulovat a sepsat dopis.

Pracovat s rýmem.

Orientovat se v dětské literatuře, dětských časopisech.

ČESKÝ JAZYK psaní

Rozvíjet písemný projev podle písanek, dodržovat liniaturu a mezery mezi slovy.

Nacvičovat psaní písmen: j, u, s, p, y, o, š, n

Opisovat a přepisovat slova s naučenými písmeny.

Zvládnout diktát vět.

MATEMATIKA

Počítat postupně do 20.

Zaznamenávat údaje do tabulky.

Pracovat se součtovým trojúhelníkem s barevnými poli a v prostředí hadi s barevnými poli.

Orientovat se v čase.

Evidovat stavby.

ANGLICKÝ JAZYK

Říci, jaké je počasí.

Používat slovíčka k označení různých (pohádkových) postav: např. clown, princess, magician.

Aktivně používat číslovky 9-10 (nine - ten).

PRVOUKA

Charakterizovat proměny přírody na jaře.

Pojmenovat některé živočichy a rostliny, které můžeme pozorovat na jaře.

Rozlišit ptáky a savce a své rozhodnutí odůvodnit.

Vyjmenovat řadu domácích zvířat a jejich mláďat.

Chápat nutnost třídění odpadu vzhledem k jeho dopadu na životní prostředí.

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Na základě svých znalostí rytmu, tempa a dynamiky rozpoznat rozdíl mezi ukolébavkou a pochodem.

Při pohybové hře předvést různé druhy chůze podle hudebního doprovodu.

Poznat českou hymnu a seznámit se s jejími okolnostmi vzniku.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Umět hovořit o svých dílech a zdůvodnit, proč využívá daných výtvarných vyjádření.

Míchat barvy a rozhodovat si o svém díle sám.

TĚLESNÁ   VÝCHOVA

Zvládat základní pravidla sportovních her (se zjednodušenými pravidly, na malém hřišti).

Zvládnout techniku skoku přes švihadlo.

Bezpečně chytat míč.

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Navléct jehlu a manipulovat s jehlou a nití.

Zvládnout základní stehovací steh.

Plán akcí

 

16. - 20. 4.               konzultace ve třech

18. 4.                         Divadlo v KD Dobříš

30. 4.                         ředitelské volno

3. 5.                            "Bezpečný pes"

7. 5.                            ředitelské volno

 

 

 

 

Rozvrh

 

1.

8.30 – 9.15

2.

9.30 – 10.15

3.

10.35 – 11.20

4.

11.30 – 12.15

5.

12.25 – 13.10

     Pondělí

ČJ

AJ

ČJ

TV

TV

 

     Úterý

ČJ

MAT

AJ

ČJ

PRV

 

     Středa

ČJ

MAT

PRV

VV

     Čtvrtek

ČJ

AJ

ČJ

MAT

ČT

 

     Pátek

AJ

ČJ

MAT

ČJ

HV

 

Paní učitelka


 


Jmenuji se Hana Ošťádalová, bydlím v Dobříši a je mi 39 let. Mám dvě děti ve věku 6 – 9 let.

Profesní potrfolio

Vystudovala jsem SPgŠ (obor předškolní a mimoškolní pedagogika), Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací na výtvarnou a dramatickou výchovu. Při studiích jsem si vyzkoušela práci asistentky pedagoga. Jako učitelka jsem působila na soukromé základní škole Klíček v Praze a na ZŠ ve Staré Huti.

V rámci svého sebevzdělávání jsem absolvovala řadu seminářů a kurzů PAU, roční kurz čtením a psaním ke kritickému myšlení, základy matematiky profesora Hejného aj.

Co je pro mě při práci důležité

Poslední dobou se zaměřuji na čtenářství, které považuji za velmi důležité. V dnešní přetechnizované době, kde se na nás valí spousta informací, je podle mě důležité umět si vybrat ty důležité, pravdivé a podnětné. Je to běh na dlouhou trať, ale ráda bych děti vedla právě tímto směrem. Důležité je pro mě vytváření bezpečného a přátelského prostředí pro děti, pěstování otevřené a vstřícné komunikace, založené na vzájemné důvěře, respektu a úctě. Prioritou je v každém případě vytvoření přátelského klima ve třídě, založené na respektování osobnosti každého dítěte, protože množství vědomostí není to jediné, co by si děti ze školy měly odnášet.

Těším se na naší spolupráci.


 

Fotogalerie

Zpět