Pro rodiče

Připomínám, že si děti vylosovaly spolužáka, kterému pořídí dárek k vánocům. Prosím opravdu nějaký kolem 150,- (rozhodně ne víc).

Prosím ty, kteří mají roli ve hře, aby ji uměli příští týden už nazpaměť. Všichni by měli vědět, co hrají a přetlumočit vám doma požadavky na oblečení. Pokud si nebudete vědět rady, určitě se na mě obraťte.

Pokud děti přinesou domů „diktátový sešit“ (oranžový), kde udělaly chybu, opravují jen chybně napsané slovo (zatím).

Děkuji, že jste dětem věnovali čas při přípravě rodokmenu. Byly dobře informované a mnozí si chválily, co nového se dozvěděly. Rodokmeny visí u nás ve třídě - takže doufám, že neporušuji nařízení GDPR 😉

Pokud byste se k nám chtěli připojit při organizaci vánočních dílen, ozvěte se, budeme rádi!

 

Když zameškám..


Pokud.. jste nemocní nebo jste z nějakého důvodu déle mimo školu, a je potřeba doplnit si, co jste zameškali, vyzvedněte si ve škole učebnice. Zde naleznete práci, kterou jsme zvládli s dětmi ve škole. (Pokud zde nic není, neznamená to, že jsme zaháleli, ale zrovna jsme byli v plném počtu:)


 

Plány

Plán učiva na měsíc PROSINEC

Co bych měl/a zvládnout:

ČESKÝ JAZYK       gramatika

 • rozdělit slova na slova jednoslabičná, dvojslabičná, trojslabičná a víceslabičná
 • vyjmenovat samohlásky, souhlásky a dvojhlásky
 • rozlišit krátké a dlouhé samohlásky
 • psát správný tvar ú/ů podle jeho umístění ve slově
 • číst, psát a tvořit slova se slabikotvorným r, l

ČESKÝ JAZYK komunikace

 • vyprávět o tom, jak moje rodina prožívá Vánoce
 • číst pozorně svoji roli v textu
 • číst plynule se správnou intonací
 • přepisovat čitelně a bez chyb tex v písance
 • psát čitelně a správně dle diktátu jednoduchou větu
 • napsat vánoční přání

MATEMATIKA

 • spravedlivě dělit na části
 • sčítat a odčítat v oboru 0 – 40
 • orientovat se v prostředí pavučin, součtových trojúhelníků, autobusu, zvířátek dědy Lesoně, krokování, krychlových staveb a výstaviště
 • pracovat samostatně na sebou zvoleném úkolu
 • umět vysvětlit postup při řešení úkolu

ANGLICKÝ JAZYK

 • umět slovíčka pro vybavení domácnosti (nábytek – např. sofa, lamp, curtains, mat, cupboard…).
 • rozumět příběhu o myškách, které doma dělají neplechu

PRVOUKA

 • charakterizovat změny přírody v zimě, vyjmenovat jednotlivé zimní měsíce
 • pojmenovat některé živočichy, které můžeme pozorovat v přírodě v zimě
 • vyjmenovat a charakterizovat některé zimní sporty
 • vysvětlit význam vánočních svátků, jejich tradic a symbolů

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

 • podílet se na přípravě kulis pro vánoční divadlo
 • vytvořit vánoční přáníčko

TĚLESNÁ VÝCHOVA

 • zvládnout techniku hodu i chytání míče
 • házet a chytat míč, přihrávat v jednoduchých situacích
 • zvládnou technicky správně kotoul vpřed a při zvedání se nedotýkat rukama žíněnky
 • orientovat se v základních pravidlech pohybových her

PRACOVNÍ ČINNOSTI

 • pozorovat a zaznamenávat, jak se v prosinci změnilo mé místo v zahradě Trnky

Školní akce

 

11.12.                     beseda se sportovcem  Janem Tománkem

14.12.                     Netradiční vánoční koledy

17. 12.                 vánoční dílničky

18. 12.                17 h  Vánoční divadlo v KD

20. - 21. 12.       ředitelské volno

7. - 11.1.            celoškolní výjezd na Horskou Kvildu - ZMĚNA TERMÍNU!!!

21. - 25. 1.         společné třídní schůzky (den upřesním)

6.3.                    divadlo Minor, Malá čarodejnice

8. - 17. 4.           konzultace ve třech

17. 4.                   velikonoční dílničky

24. 4.                  celoškolní projekt Den Země

červen                společný vícedenní výjezd celá škola

 

Organizace školního roku:

Zahájení školního vyučování: pondělí 3. září 2018

Podzimní prázdniny: pondělí 29. října a úterý 30. října 2019

Vánoční prázdniny: sobota 22. prosince 2018 – středa 2. ledna 2019 (vyučování začíná ve čtvrtek 3.ledna 2019)

Konec prvního pololetí: čtvrtek 31. ledna 2019 

Pololetní prázdniny: pátek 1. února 2019

Jarní prázdniny: 11. až 17. března 2019 (pondělí až neděle)

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18. dubna 2019 (pátek 19. dubna a pondělí 22. dubna 2019 jsou státními svátky)

Konec druhého pololetí: pátek 28. června 2019

Letní prázdniny: začínají v sobotu 29. června 2019, končí v neděli 1. září 2019

Rozvrh

 

            1.

    8.30 – 9.15

            2.

  9.30 – 10.15

          3.

   10.35 – 11.20

         4.

 11.30 – 12.15

         5.

 12.25 – 13.10

Pondělí

    ČJ

  MAT

    TV

 TV

   ČJ

Úterý

 ČJ

 AJ

 AJ

 ČJ

  MAT

 MAT

 

Středa

     ČJ

  MAT

  PRV

 PRV

 

Čtvrtek

     ČJ

  MAT

 AJ

 ČJ

   ČJ

 

Pátek

 AJ

 ČJ

    ČJ

     PČ

   VV

   HV

Paní učitelka


 


Jmenuji se Hana Ošťádalová, bydlím v Dobříši a mám děti ve věku 7 – 10 let.

Profesní potrfolio

Vystudovala jsem SPgŠ (obor předškolní a mimoškolní pedagogika), Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací na výtvarnou a dramatickou výchovu. Při studiích jsem si vyzkoušela práci asistentky pedagoga. Jako učitelka jsem působila na soukromé základní škole Klíček v Praze a na ZŠ ve Staré Huti.

V rámci svého sebevzdělávání jsem absolvovala řadu seminářů a kurzů PAU, roční kurz čtením a psaním ke kritickému myšlení, základy matematiky profesora Hejného aj.

Co je pro mě při práci důležité

Poslední dobou se zaměřuji na čtenářství, které považuji za velmi důležité. V dnešní přetechnizované době, kde se na nás valí spousta informací, je podle mě důležité umět si vybrat ty důležité, pravdivé a podnětné. Je to běh na dlouhou trať, ale ráda bych děti vedla právě tímto směrem. Důležité je pro mě vytváření bezpečného a přátelského prostředí pro děti, pěstování otevřené a vstřícné komunikace, založené na vzájemné důvěře, respektu a úctě. Prioritou je v každém případě vytvoření přátelského klima ve třídě, založené na respektování osobnosti každého dítěte, protože množství vědomostí není to jediné, co by si děti ze školy měly odnášet.

Těším se na naší spolupráci.


 

Fotogalerie

Zpět
« 1 z 2 »