Pro rodiče

 


 

úterý proběhnou ve škole Velikonoční dílny, na které se děti přihlásily podle svého výběru. Prosím ohlídejte to, aby si přinesly pomůcky, jsou-li na jejich dílnu třeba. Na každém plakátku je uvedeno, co je nutné si s sebou přinést.

Ve středu proběhne avizované zdobení perníčků v rámci družiny.

Prosím zaznamenejte si do svých diářů, že oba dny před květnovými svátky je vyhlášeno ředitelské volno. Jedná se o 30. dubna a 7. května.

Další týdenní přehled dostanou děti v úterý po velikonocích i se stručným měsíčním hodnocením (učili jsme se přece jenom 14 dní).

Přeji vám pohodové prožití Velikonočních svátků.

                                    Hanka

Když zameškám..


Pokud jste nemocní nebo jste z nějakého důvodu déle mimo školu, a je potřeba doplnit si, co jste zameškali, vyzvedněte si ve škole učebnice. Zde naleznete práci, kterou jsme zvládli s dětmi ve škole. (Pokud zde nic není, neznamená to, že jsme zaháleli, ale zrovna jsme byli v plném počtu:)


Čtvrtek 22.3.

Matematika - str.23/1, 24/1 a dodělali jsme celou stránku a na str.25/4 byl domácí úkol

Písanka - str. 4 / polovina stránky

 

 

Plány

Plán učiva na měsíc BŘEZEN

Plán akcí

23. března                Noc s Andersenem

25. března 18 h       Koncert pro TRNKU v Sokolovně - výtěžek akce je určen na rekonstrukci školy

27. března                Velikonoční dílny 

16. - 20. 4.               konzultace ve třech

30. května 2018      ředitelské volno

7. května 2018         ředitelské volno

 

 

 

 

Rozvrh

 

1.

8.30 – 9.15

2.

9.30 – 10.15

3.

10.35 – 11.20

4.

11.30 – 12.15

5.

12.25 – 13.10

     Pondělí

ČJ

AJ

ČJ

TV

TV

 

     Úterý

ČJ

MAT

AJ

ČJ

PRV

 

     Středa

ČJ

MAT

PRV

VV

     Čtvrtek

ČJ

AJ

ČJ

MAT

ČT

 

     Pátek

AJ

ČJ

MAT

ČJ

HV

 

Paní učitelka


 


Jmenuji se Hana Ošťádalová, bydlím v Dobříši a je mi 39 let. Mám dvě děti ve věku 6 – 9 let.

Profesní potrfolio

Vystudovala jsem SPgŠ (obor předškolní a mimoškolní pedagogika), Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací na výtvarnou a dramatickou výchovu. Při studiích jsem si vyzkoušela práci asistentky pedagoga. Jako učitelka jsem působila na soukromé základní škole Klíček v Praze a na ZŠ ve Staré Huti.

V rámci svého sebevzdělávání jsem absolvovala řadu seminářů a kurzů PAU, roční kurz čtením a psaním ke kritickému myšlení, základy matematiky profesora Hejného aj.

Co je pro mě při práci důležité

Poslední dobou se zaměřuji na čtenářství, které považuji za velmi důležité. V dnešní přetechnizované době, kde se na nás valí spousta informací, je podle mě důležité umět si vybrat ty důležité, pravdivé a podnětné. Je to běh na dlouhou trať, ale ráda bych děti vedla právě tímto směrem. Důležité je pro mě vytváření bezpečného a přátelského prostředí pro děti, pěstování otevřené a vstřícné komunikace, založené na vzájemné důvěře, respektu a úctě. Prioritou je v každém případě vytvoření přátelského klima ve třídě, založené na respektování osobnosti každého dítěte, protože množství vědomostí není to jediné, co by si děti ze školy měly odnášet.

Těším se na naší spolupráci.


 

Fotogalerie

Zpět
« 1 z 2 »