Pro rodiče

Od pondělí začínáme mít klasickou výuku TV. Prosím proto o nachystání věcí do batůžku či vaku – triko, mikina, tepláky (legíny), kraťasy, boty do tělocvičny (s bílou nebo sálovou podrážkou) a ideálně ten den mít s sebou i sportovní boty na ven, kdybychom se rozhodli jít cvičit do parku, na atletický ovál apod.

Ve středu nás čeká česká filharmonie - Tučňáci v Rudolfinu. Odjezd v 8,30 od školy. Prosím dorazte včas. S sebou batůžek se svačinou a pitím a na sobě oděv hodný takové události. Návrat kolem 13. hodiny.

Prosím o kontrolu penálů, u řady dětí chybí guma.

Na všechny se budu těšit při konzultacích.

 

Když zameškám..


Pokud.. jste nemocní nebo jste z nějakého důvodu déle mimo školu, a je potřeba doplnit si, co jste zameškali, vyzvedněte si ve škole učebnice. Zde naleznete práci, kterou jsme zvládli s dětmi ve škole. (Pokud zde nic není, neznamená to, že jsme zaháleli, ale zrovna jsme byli v plném počtu:)


 

Plány

Plán učiva na měsíc LISTOPAD

Co bych měl/a zvládnout:

ČESKÝ JAZYK       gramatika

 • charakterizovat, poznat, určit a vyjmenovat slova nadřazená, podřazená a souřadná
 • vysvětlit význam slova protikladného a vyjmenovat příklady
 • uvést příklady slov souznačných
 • bezpečně tvořit věty z daných slov, určit pořadí slov ve větě

ČESKÝ JAZYK komunikace

 • číst se správnými důrazy  (klesat na konci věty oznamovací hlasem, dávat důraz na první slabiku)
 • popsat děj podle obrázkové osnovy
 • napsat ve správném tvaru slova a jednoduché věty podle diktátu
 • hlasitě a srozumitelně se vyjadřovat

MATEMATIKA

 • sčítat a odčítat v oboru 0 – 30
 • spravedlivě dělit na části
 • zopakovat dané číslo dvakrát nebo třikrát
 • propojovat aritmetické a geometrické vztahy
 • rozkládat čísla s podmínkou

ANGLICKÝ JAZYK

 • rozumět příběhu o nakupování a frázím How much is it? £2, please (two pounds, please)
 • zopakovat si učivo unitu 1 a 2 (slovní zásobu „ovoce“ a „zelenina“)
 • slovíčka pro vybavení domova (nábytek – např. sofa, lamp, curtains, mat, cupboard…)
 • porozumět příběhu o myškách, které doma dělají neplechu

PRVOUKA

 • vyjmenovat nejrozšířenější druhy lesních plodů a hub
 • pojmenovat základní druhy ovocných stromů a jejich plody
 • pojmenovat členy vlastní domácnosti, ale i vzdálenějšího příbuzenstva
 • vyjmenovat svátky a oslavy, které dodržuje a slaví moje rodina
 • vědět, jak pomáhat doma při drobných činnostech
 • vyjmenovat řadu domácích spotřebičů

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

 • tisknout amsterdamský dům z lepené matrice
 • spolupracovat na instalaci tisků domů, hledat vhodné pořadí a kombinaci budov
 • inspirovat se malířem Rembrandtem van Rijnem
 • modelovat předmět z hlíny a snažit se vyjádřit materiál předmětu

TV

 • plavecký výcvik

 • sledovat a zaznamenávat, co se s mým místem v zahradě Trnky děje v listopadu
 • pracovat podle slovního návodu a předlohy
 • učit se pracovat se sádrou

 

Školní akce

14. 11.                 Rudolfinum, Tučňáci v Rudolfinu

20. 11.                 celoškolní projekt 17. listopad

12. - 23. 11.       konzultace ve třech

27. 11.                  divadlo Minor, Polní žínka Evelínka

17. 12.                 vánoční dílničky

18. 12.                17 h  Vánoční divadlo v KD

20. - 21. 12.       ředitelské volno

7. - 11.1.            celoškolní výjezd na Horskou Kvildu - ZMĚNA TERMÍNU!!!

21. - 25. 1.         společné třídní schůzky (den upřesním)

8. - 17. 4.           konzultace ve třech

17. 4.                   velikonoční dílničky

24. 4.                  celoškolní projekt Den Země

červen                společný vícedenní výjezd celá škola

 

Organizace školního roku:

Zahájení školního vyučování: pondělí 3. září 2018

Podzimní prázdniny: pondělí 29. října a úterý 30. října 2019

Vánoční prázdniny: sobota 22. prosince 2018 – středa 2. ledna 2019 (vyučování začíná ve čtvrtek 3.ledna 2019)

Konec prvního pololetí: čtvrtek 31. ledna 2019 

Pololetní prázdniny: pátek 1. února 2019

Jarní prázdniny: 11. až 17. března 2019 (pondělí až neděle)

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18. dubna 2019 (pátek 19. dubna a pondělí 22. dubna 2019 jsou státními svátky)

Konec druhého pololetí: pátek 28. června 2019

Letní prázdniny: začínají v sobotu 29. června 2019, končí v neděli 1. září 2019

Rozvrh

 

            1.

    8.30 – 9.15

            2.

  9.30 – 10.15

          3.

   10.35 – 11.20

         4.

 11.30 – 12.15

         5.

 12.25 – 13.10

Pondělí

    ČJ

  MAT

    TV

 TV

   ČJ

Úterý

 ČJ

 AJ

 AJ

 ČJ

  MAT

 MAT

 

Středa

     ČJ

  MAT

  PRV

 PRV

 

Čtvrtek

     ČJ

  MAT

 AJ

 ČJ

   ČJ

 

Pátek

 AJ

 ČJ

    ČJ

     PČ

   VV

   HV

Paní učitelka


 


Jmenuji se Hana Ošťádalová, bydlím v Dobříši a mám děti ve věku 7 – 10 let.

Profesní potrfolio

Vystudovala jsem SPgŠ (obor předškolní a mimoškolní pedagogika), Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací na výtvarnou a dramatickou výchovu. Při studiích jsem si vyzkoušela práci asistentky pedagoga. Jako učitelka jsem působila na soukromé základní škole Klíček v Praze a na ZŠ ve Staré Huti.

V rámci svého sebevzdělávání jsem absolvovala řadu seminářů a kurzů PAU, roční kurz čtením a psaním ke kritickému myšlení, základy matematiky profesora Hejného aj.

Co je pro mě při práci důležité

Poslední dobou se zaměřuji na čtenářství, které považuji za velmi důležité. V dnešní přetechnizované době, kde se na nás valí spousta informací, je podle mě důležité umět si vybrat ty důležité, pravdivé a podnětné. Je to běh na dlouhou trať, ale ráda bych děti vedla právě tímto směrem. Důležité je pro mě vytváření bezpečného a přátelského prostředí pro děti, pěstování otevřené a vstřícné komunikace, založené na vzájemné důvěře, respektu a úctě. Prioritou je v každém případě vytvoření přátelského klima ve třídě, založené na respektování osobnosti každého dítěte, protože množství vědomostí není to jediné, co by si děti ze školy měly odnášet.

Těším se na naší spolupráci.


 

Fotogalerie

Zpět
« 1 z 2 »