Pro rodiče

Příští týden nás čeká barevný týden. Každý den bychom se chtěli obléknout do jedné konkrétní barvy. Samozřejmě stačí horní či spodní část té dané barvy – ale fantazie se meze nekladou a jistě oceníme kreativitu jak dětí, tak rodičů.

PondělíModrý den

ÚterýČervený den

StředaZelený den

Ve středu proběhnou ve škole velikonoční dílny. Děti si dnes vybraly dílnu podle své chuti a preferencí. Ve středu tedy žádná aktovka, ale jen svačina, pití a chuť tvořit. Pokud budou mít dílnu, která vyžaduje nějaké specifické nářadí, pomůcku či materiál, určitě si přinesou napsané na lístečku nebo v hlavě, co mají s sebou mít (např. vyfouknutá vajíčka, zástěru, váleček…atd.)

KRÁSNÉ VELIKONOCE !!!

Když zameškám..


Pokud.. jste nemocní nebo jste z nějakého důvodu déle mimo školu, a je potřeba doplnit si, co jste zameškali, vyzvedněte si ve škole učebnice. Zde naleznete práci, kterou jsme zvládli s dětmi ve škole. (Pokud zde nic není, neznamená to, že jsme zaháleli, ale zrovna jsme byli v plném počtu nebo jsme pracovali mimo pracovní sešity:) )


 

Úterý 9.4.

Český jazyk: Vyvozovali jsme názvy vlastní a místní (jaký je rozdíl mezi obecným jménem a vlastním jménem) - str. 30/1,2,3

Středa 10.4.

Český jazyk: Seznamovali jsme se se jmény místními, pracovali jsme s učebnicí a mimo pracovní sešit

Matematika:  str. 36/1,2,3,4 + příklady typu 58+9...atd.

Písanka:  str. 28-29 (pouze tvary písmen (slova jednou) a vybrat jednu básničku z obou stran

Prvouka:  str. 46/1,2,4,5

Čtvrtek 11.4.

Český jazyk: Pracovali jsme s učebnicí a mimo pracovní sešit

Matematika:  Příklady typu 52 -9...atd. a práce s násobilkou 6 mimo pracovní sešit

Písanka:  str. 28-29 dodělali jsme obě strany

English this week:

Mr Matt: část je zde (20:50-22:5)  https://www.youtube.com/watch?v=_3u8qB8c0uY a pak pokračuje zde (00:00-1:10) https://www.youtube.com/watch?v=4OWmnZD9Fwk

úterýV Pupil's book (PB) 37/8  > podle poslechu #26 (fráze z příběhu) očíslovat obrázky. V AB 32/7 - poslech # 27 - vybarvit frázi, kterou uslyší. 32/8 > barvami těch frází pak vybarvit bubliny v obrázcích (Kdyby nebylo něco jasné, určitě je možné se mi ozvat! 🙂

čtvrtekAB 33/9 - podle poslechu (# 28) vybarvit Maxovo oblečení; AB 33/10 > vybarvit si oblečení na obrázku a pak říkat (podobně jako předtím Max): My favourite cap is (RED), apod.

Úterý 16.4.

Český jazyk: str. 31 a str.33

 

Plány

Plán učiva na měsíc DUBEN

Co bych měl/a zvládnout:

ČESKÝ JAZYK       gramatika

 •  vysvětlit, co jsou to podstatná jména a jména vlastní
 • poznat, kterým slovům se říká slovesa a bezpečně je rozpoznat v textu
 • poznat předložky a vědět, jak se čtou a že stojí ve větě samostatně
 • správně užívat ve větě předložky

ČESKÝ JAZYK komunikace

 • číst s co nejpřirozenějším přednesem
 • naučit se báseň
 • telefonovat v různých modelových situacích
 • dokázat si připravit otázky pro diskuzi a reagovat na odpovědi
 • psát krátký příběh na dané téma

MATEMATIKA

 • sčítat a odčítat v oboru 0 – 100
 • orientovat se v násobcích 7,8
 • dělit pomocí násobilkové tabulky a zvládnout dělení pamětné v oboru malé násobilky
 • rozvíjet prostorovou a rovinnou představivost
 • evidovat proces změny krychlové stavby

ANGLICKÝ JAZYK

 • dokázat říct, co má kdo na sobě (He is wearing blue socks)
 • rozumět příběhu o méďovi Joe a jeho kulichu
 • převyprávět podle obrázků příběh
 • rozumět příběhu o tom, jak Mr Matt nakupuje oblečení
 • rozumět jednoduchým frázím, které se v obchodě používají (Can I help you? Can I try the T-shirt on?)
 • seznámit se s jednoduchými slovíčky k tématu Velikonoce.

PRVOUKA

 • charakterizovat proměny přírody na jaře, vyjmenovat jarní měsíce
 • vyjmenovat nejznámější druhy květin a zvířat v lese i u vody
 • popsat stavbu těla rostliny
 • vyjmenovat nejznámější druhy stromů
 • popsat stavbu těla stromu a vývoj plodu od pupence
 • charakterizovat důležitost včel na koloběh života rostlin
 • vyjmenovat řadu ptáku, které je možné pozorovat na jaře
 • vyjmenovat nejznámější druhy hospodářských zvířat a popsat užitek, který nám domácí zvířata přináší
 • charakterizovat domácí ptáky a jejich užitek

TV

 • bezpečně ovládat polovysoký start a správně provádět techniku nízkého startu
 • zvládat horní přihrávku jednoruč, ovládat i techniku hodu spodem obouruč
 • bezpečně chytat míč
 • ovládat techniku skoku do dálky s rozběhem a odrazem z místa
 • ovládat pravidla základních sportovních her a zvládat je organizovat i sám ve volném času

 • pracovat podle písemného návodu
 • umět své místo vhodně upravit pro zadanou tvořivou činnost
 • zkoumat a zaznamenávat dubnové změny na svém místě v zahradě Trnky

VV

 • vnímat svět umění a hledat v něm inspiraci
 • prohlubovat své znalosti o barvách a dovednost míchání barev
 • zapojovat se do skupinové výtvarné práce a citlivě vnímat práci ostatních
 • zamýšlet se nad výtvarným prožitkem.

 

Školní akce

 

8. - 17. 4.           konzultace ve třech

17. 4.                   velikonoční dílničky

duben, květen  NG Praha - Veletržní palác, upřesním 

24. 4.                  celoškolní projekt Den Země

20. 6.                   ZOO Plzeň

25. 6.                  zážitkový park Zeměráj

červen               společné přespání ve škole

červen               výpravy a výlety (výlet do lesa, cyklovýlet, koupání...)

 

Organizace školního roku:

Zahájení školního vyučování: pondělí 3. září 2018

Podzimní prázdniny: pondělí 29. října a úterý 30. října 2019

Vánoční prázdniny: sobota 22. prosince 2018 – středa 2. ledna 2019 (vyučování začíná ve čtvrtek 3.ledna 2019)

Konec prvního pololetí: čtvrtek 31. ledna 2019 

Pololetní prázdniny: pátek 1. února 2019

Jarní prázdniny: 11. až 17. března 2019 (pondělí až neděle)

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18. dubna 2019 (pátek 19. dubna a pondělí 22. dubna 2019 jsou státními svátky)

Konec druhého pololetí: pátek 28. června 2019

Letní prázdniny: začínají v sobotu 29. června 2019, končí v neděli 1. září 2019

Rozvrh

 

            1.

    8.30 – 9.15

            2.

  9.30 – 10.15

          3.

   10.35 – 11.20

         4.

 11.30 – 12.15

         5.

 12.25 – 13.10

Pondělí

    ČJ

  MAT

    TV

   TV

   ČJ

Úterý

 ČJ

 AJ

 AJ

 ČJ

     PČ

   VV

   

Středa

     ČJ

  MAT

  PRV

 PRV

 

Čtvrtek

  MAT

  MAT

 AJ

 ČJ

   ČJ

   ČJ

Pátek

 AJ

 ČJ

   MAT

     HV

   ČJ

   

Paní učitelka


 


Jmenuji se Hana Ošťádalová, bydlím v Dobříši a mám děti ve věku 7 – 10 let.

Profesní potrfolio

Vystudovala jsem SPgŠ (obor předškolní a mimoškolní pedagogika), Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací na výtvarnou a dramatickou výchovu. Při studiích jsem si vyzkoušela práci asistentky pedagoga. Jako učitelka jsem působila na soukromé základní škole Klíček v Praze a na ZŠ ve Staré Huti.

V rámci svého sebevzdělávání jsem absolvovala řadu seminářů a kurzů PAU, roční kurz čtením a psaním ke kritickému myšlení, základy matematiky profesora Hejného aj.

Co je pro mě při práci důležité

Poslední dobou se zaměřuji na čtenářství, které považuji za velmi důležité. V dnešní přetechnizované době, kde se na nás valí spousta informací, je podle mě důležité umět si vybrat ty důležité, pravdivé a podnětné. Je to běh na dlouhou trať, ale ráda bych děti vedla právě tímto směrem. Důležité je pro mě vytváření bezpečného a přátelského prostředí pro děti, pěstování otevřené a vstřícné komunikace, založené na vzájemné důvěře, respektu a úctě. Prioritou je v každém případě vytvoření přátelského klima ve třídě, založené na respektování osobnosti každého dítěte, protože množství vědomostí není to jediné, co by si děti ze školy měly odnášet.

Těším se na naší spolupráci.


 

Fotogalerie

Zpět