Pro rodiče

 


 

Když zameškám..


Pokud jste nemocní nebo jste z nějakého důvodu déle mimo školu, a je potřeba doplnit si, co jste zameškali, vyzvedněte si ve škole učebnice. Zde naleznete práci, kterou jsme zvládli s dětmi ve škole. (Pokud zde nic není, neznamená to, že jsme zaháleli, ale zrovna jsme byli v plném počtu:)


Středa 21.2.2018

Čtení - rozdělovali jsme věty na jednotlivá slova, četli jsme z vlastních knih

Matematika- rozklad čísla 15, krychlové stavby str.15/5 a str. 16/1,3,4

Prvouka - projeli jsme si povídáním oblast u lékaře, v divadle, v knihovně a v obchodě

               - str. 42-45 (jediné, co vyplňovali je str 45 vystříhat a nalepit zboží)

Úterý 20.2.2018

Čtení - četli jsme a skládali obrázkovou osnovu a text k příběhu o kuřátku a kačence

Psaní - str. 24 (DI, TI, NI - stačí jen od každého slova napsat jednou)

Matematika - str. 14/3 a str. 15/1,2,3,4

Prvouka - povídali jsme si o povoláních - pracovní sešit str. 41

English - 1) opakování včerejšího příběhu (PB pupil's book 35/5 - poslech) = poslouchat, ukazovat říkat (You are in a car - There's a dog. - Stop the car and get out.- The dog jumps into your car. - The dog drives off. Vroooom. - You run after the car. 2) song - PB 36/6 - napřed si říct, co je na kterém obrázku, poslouchat + ukazovat, zpívat

TEXT
Ting, ting, ting
I've got a cool, cool duck on a super bike. Ting ting.

Vroom, vroom, vroom
've got a cool, cool dog in a super car. Vrooom Vroom.

Choo, choo, choo
I've got a cool, cool mouse in a super train. Choo choo.

Woooh, wooh, wooh
I've got a cool, cool cat in a super plane. Wooh, wooh.
Wooooooooh. 

Pondělí 19.2.2018

Písanka - str. 23 (předchozí stránku zvládly děti se Sárou minulý týden - F, G)

English - 1) zopakování toys = > Pupil's book  PB 34/3 = děti říkaly, co je na obrázcích a jak mají barvu (vybarveno v minulé hodině) + jsme si poslechli Maxovu říkanku a přeříkali (také opakování z minula; poslech2) PB 35/5  a) projít / předvést následující fráze 1. You are in a car.  2. There's a dog. 3. Stop the car and get out.  4. The dog jumps into your car.  5. The dog drives off. 6. You run after the car.  b) poslech - ukazovat c) poslech - očíslovat obrázky

Plány

Plán učiva na měsíc ÚNOR

Co bych měl/a zvládnout:

ČESKÝ JAZYK       gramatika

Rozlišovat slovo, větu, souvětí. Pokoušet se plynule číst slova, věty a souvětí.

Číst věty se správnou intonací (klesnout hlasem na konci vět).

Správně číst předložkové vazby ( v lese,  se psem…).

 

ČESKÝ JAZYK komunikace

Porozumět ději textu čtenému i předčítanému.

Tvořivě domýšlet texty – pohádek, příběhů atd.

Rozvíjet své komunikačních dovednosti.

Formulovat a sepsat dopis.

ČESKÝ JAZYK psaní

Před psaním si uvolňovat ruku vhodným cvičením, pohyby.

Rozvíjet písemný projev podle písanek, dodržovat liniaturu a mezery mezi slovy.

Nácvik psaní písmen: CH, Š, Ř, Ž, G, F, DI, TI, NI, DĚ, TĚ, NĚ

Napsat dopis.

MATEMATIKA

Počítat postupně do 15.  

Seznámit se s novým prostředím – autobus, hadi.

Počítat a vytvářet slovní úlohy.

Seznámit se s pojmy o…více/méně.

ANGLICKÝ JAZYK

Pojmenovat různé hračky (teddy bear, train, plane, car, doll, computer game, ball, puzzle)

Aktivně používat číslovky seven, eight.

Správně používat výrazy my / your (Give me my red train. - Your red train. Here you are).

Utvořit otázku: (Is your plane red). A odpovědět: (Yes, it is. / No, it isn‘t.)

Vyjádřit, že něco mám. (I‘ve got three cars).

PRVOUKA

Uvědomit si význam spánku, pohybu, stravy a pitného režimu pro zdraví.

Seznámit se a charakterizovat rozličná povolání z různých oblastí

Rozlišovat práci v minulosti a současnosti.

Popsat stavbu těla ryby, vyjmenovat nejznámější druhy ryb.

Poznat některé rostliny z ekosystému rybníka.

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Melodizovat text.

Držet tělo s hudebním doprovodem.

Poslouchat hudební pohádky - Ilja Hurník – Jak se kontrabas zamiloval , Velký buben.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Namalovat a vymodelovat postavu, zachytit malbou slyšenou pohádku

Na základě vlastních zkušeností ztvárnit zážitek vlastním způsobem.

TĚLESNÁ   VÝCHOVA

Zvládnout dle svých individuálních možností pohyb na ledě.

Dodržovat pravidla bezpečnosti při pohybu na ledě.

Zvládnout základní techniku šplhu na tyči.

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Pracovat podle daného postupu až do zdárného konce.

 

Rozvrh

 

1.

8.30 – 9.15

2.

9.30 – 10.15

3.

10.35 – 11.20

4.

11.30 – 12.15

5.

12.25 – 13.10

     Pondělí

ČJ

AJ

ČJ

TV

TV

 

     Úterý

ČJ

MAT

AJ

ČJ

PRV

 

     Středa

ČJ

MAT

PRV

VV

     Čtvrtek

ČJ

AJ

ČJ

MAT

ČT

 

     Pátek

AJ

ČJ

MAT

ČJ

HV

 

Paní učitelka


 


Jmenuji se Hana Ošťádalová, bydlím v Dobříši a je mi 39 let. Mám dvě děti ve věku 6 – 9 let.

Profesní potrfolio

Vystudovala jsem SPgŠ (obor předškolní a mimoškolní pedagogika), Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací na výtvarnou a dramatickou výchovu. Při studiích jsem si vyzkoušela práci asistentky pedagoga. Jako učitelka jsem působila na soukromé základní škole Klíček v Praze a na ZŠ ve Staré Huti.

V rámci svého sebevzdělávání jsem absolvovala řadu seminářů a kurzů PAU, roční kurz čtením a psaním ke kritickému myšlení, základy matematiky profesora Hejného aj.

Co je pro mě při práci důležité

Poslední dobou se zaměřuji na čtenářství, které považuji za velmi důležité. V dnešní přetechnizované době, kde se na nás valí spousta informací, je podle mě důležité umět si vybrat ty důležité, pravdivé a podnětné. Je to běh na dlouhou trať, ale ráda bych děti vedla právě tímto směrem. Důležité je pro mě vytváření bezpečného a přátelského prostředí pro děti, pěstování otevřené a vstřícné komunikace, založené na vzájemné důvěře, respektu a úctě. Prioritou je v každém případě vytvoření přátelského klima ve třídě, založené na respektování osobnosti každého dítěte, protože množství vědomostí není to jediné, co by si děti ze školy měly odnášet.

Těším se na naší spolupráci.


 

Fotogalerie