Pro rodiče

 

Hezký nový rok přeji všem!

V nastávajících týdnech si napíšeme opakovací práce z českého jazyka a matematiky.  Není nutné si něco výrazně procvičovat, nebude tam nic, co bychom neprobírali.... V českém jazyce se dotkneme abecedy, druhů vět, délky samohlásek, psaní ú/ů, slov nadřazených a podřazených a slabikotvorného R,L. V matematice pak budeme prověřovat především numeraci v oboru 0-20 s přechodem přes dvacet a lehkou numeraci do 25 ve známých matematických prostředích. Jde mi především o reálné podklady k hodnocení a vaši zpětnou vazbu, jak děti zvládly učivo prvního pololetí.

Když zameškám..


Pokud.. jste nemocní nebo jste z nějakého důvodu déle mimo školu, a je potřeba doplnit si, co jste zameškali, vyzvedněte si ve škole učebnice. Zde naleznete práci, kterou jsme zvládli s dětmi ve škole. (Pokud zde nic není, neznamená to, že jsme zaháleli, ale zrovna jsme byli v plném počtu:)


Pondělí 14.1.

Český jazyk :  str. 34/6  a str. 35/7,8

Úterý 15.1.

Český jazyk :  vyvozovali jsme měkké a tvrdé souhlásky

Matematika :  kdekoliv v učebnici do konce (cca 20 minut samostatné intenzivní práce)

Středa 16.1.

Český jazyk :  skládáme měkké a tvrdé souhlásky do správného pořadí, str. 37/4,5                             

Matematika :  druhý díl učebnice (který bohužel nemáte) - příklady do cca 60 typu: 20+30, 30+8, 31+12, 40-20, 55-4, 39-12...apod. V kroužku se připravujeme na násobení (přičítáme stejná čísla).

Čtvrtek 16.1.

Český jazyk :   str. 37/6 + jsme si vyráběli plakátek měkkých a tvrdých souhlásek                             

Matematika :  opakování dědy Lesoně + některá cvičení v učebnici (kterou bohužel nemáte)  Ale můžete cokoliv v prvním díle

Prvouka: opakovali jsme, co si pamatujeme o lidském těle z první třídy - budeme tvořit Lapbook, takže jsme si potom ukazovali, co po nich budu chtít, mohou si shromažďovat materiál

Písanka: Čína- str. 17

Angličtina za celý týden 14. - 17.1.2019

1) slovíčka: nábytek (obrázky)

2) PB (Pupil's book) str 19/3 (poslech # 29) - poslechnout, pak říkat sám; 19/4 - vytvořit vlastní "básničku" (dokreslit) < nejlépe podle vzoru ze cvičení 19/3 - změnit barvy, jméno zvířátka apod.)

3) AB (Activity book)  16/2 - je to pro práci ve dvojici, lze použít např. tak, že budete říkat popis vybavení pokoje a dítě bude vybarvovat "podle poslechu")

4) PB 20/5  Příběh o myškách -> lze se podívat na youtube (10:55-13:35) https://www.youtube.com/watch?v=_3u8qB8c0uY - pak poslouchat (# 32) a do příběhu nalepit chybějící obrázky (nálepky jsou vzadu v učebnici) - lze říkat i jednotlivé fráze z příběhu a dítě ukazuje na odpovídající obrázky

5) AB 19/4  (poslech #33) - podle poslechu přiřadit obrázky:

výsledky:
3. Let's watch TV!                      = = 4. Listen! A car!
2. The TV is on. That's strange.  = =  5. They've got 2 rabbits.

6. I can smell oranges.              = =   1. A dog! Let's run!

6) AB 17/2  (poslech #31) - podle poslechu ukázat, o který obrázek se jedná

Úterý 22.1.

Český jazyk :  str. 38/2 (kroužkovat i měkké) a 39/5

Matematika :  psali jsme pololetní práci

Plány

Plán učiva na měsíc LEDEN

Co bych měl/a zvládnout:

ČESKÝ JAZYK       gramatika

 • číst, psát a tvořit slova se slabikotvorným r, l
 • rozlišovat souhlásky měkké a tvrdé
 • psát y po tvrdých souhláskách
 • psát i po měkkých souhláskách

ČESKÝ JAZYK komunikace

 • číst plynule se správnou intonací
 • zvládat techniku tichého čtení s porozuměním textu
 • přepisovat čitelně a bez chyb tex v písance
 • psát čitelně a správně dle diktátu věty

MATEMATIKA

 • sčítat a odčítat v oboru 0 – 60
 • rozvíjet prostorovou představivost (obléknou krychli)
 • chápat způsob násobení – jako opakované sčítání
 • násobit 2, 3, 4, 5 a 6

ANGLICKÝ JAZYK

 • rozumět příběhu o myškách, které doma dělají neplechu, a frázím, které se v příběhu objevují (That’s strange = to je divné; Let‘s watch TV; Let‘s run; They‘ve got a cat. The TV is on = televize je zapnutá; I can smell … = cítím …) Podle obrázků ho dokázat převyprávět.
 • vyjmenovat nábytek v místnosti
 • používat číslovky do 20 (číslice i slova)

PRVOUKA

 • popsat stavbu lidského těla podle obrázků i podle skutečnosti
 • popsat podle obrázku lidskou kostru
 • vyjmenovat základními orgány v těle a vysvětlit, k čemu slouží
 • vyjmenovat lidské smysly a jejich význam
 • pochopit význam péče o zdraví, základy první pomoci

TV

 • zvládnout turistiku v zimní přírodě
 • orientovat se v základních pravidlech pohybových her
 • zvládnout kotoul vpřed do vztyku bez použití rukou při vstávání

 • pozorovat a zaznamenávat, jak se změnilo mé místo v zahradě Trnky

 

Školní akce

6.3.                    divadlo Minor, Malá čarodejnice

8. - 17. 4.           konzultace ve třech

17. 4.                   velikonoční dílničky

24. 4.                  celoškolní projekt Den Země

červen                společné výpravy a výlety

 

Organizace školního roku:

Zahájení školního vyučování: pondělí 3. září 2018

Podzimní prázdniny: pondělí 29. října a úterý 30. října 2019

Vánoční prázdniny: sobota 22. prosince 2018 – středa 2. ledna 2019 (vyučování začíná ve čtvrtek 3.ledna 2019)

Konec prvního pololetí: čtvrtek 31. ledna 2019 

Pololetní prázdniny: pátek 1. února 2019

Jarní prázdniny: 11. až 17. března 2019 (pondělí až neděle)

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18. dubna 2019 (pátek 19. dubna a pondělí 22. dubna 2019 jsou státními svátky)

Konec druhého pololetí: pátek 28. června 2019

Letní prázdniny: začínají v sobotu 29. června 2019, končí v neděli 1. září 2019

Rozvrh

 

            1.

    8.30 – 9.15

            2.

  9.30 – 10.15

          3.

   10.35 – 11.20

         4.

 11.30 – 12.15

         5.

 12.25 – 13.10

Pondělí

    ČJ

  MAT

    TV

 TV

   ČJ

Úterý

 ČJ

 AJ

 AJ

 ČJ

  MAT

 MAT

 

Středa

     ČJ

  MAT

  PRV

 PRV

 

Čtvrtek

     ČJ

  MAT

 AJ

 ČJ

   ČJ

 

Pátek

 AJ

 ČJ

    ČJ

     PČ

   VV

   HV

Paní učitelka


 


Jmenuji se Hana Ošťádalová, bydlím v Dobříši a mám děti ve věku 7 – 10 let.

Profesní potrfolio

Vystudovala jsem SPgŠ (obor předškolní a mimoškolní pedagogika), Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací na výtvarnou a dramatickou výchovu. Při studiích jsem si vyzkoušela práci asistentky pedagoga. Jako učitelka jsem působila na soukromé základní škole Klíček v Praze a na ZŠ ve Staré Huti.

V rámci svého sebevzdělávání jsem absolvovala řadu seminářů a kurzů PAU, roční kurz čtením a psaním ke kritickému myšlení, základy matematiky profesora Hejného aj.

Co je pro mě při práci důležité

Poslední dobou se zaměřuji na čtenářství, které považuji za velmi důležité. V dnešní přetechnizované době, kde se na nás valí spousta informací, je podle mě důležité umět si vybrat ty důležité, pravdivé a podnětné. Je to běh na dlouhou trať, ale ráda bych děti vedla právě tímto směrem. Důležité je pro mě vytváření bezpečného a přátelského prostředí pro děti, pěstování otevřené a vstřícné komunikace, založené na vzájemné důvěře, respektu a úctě. Prioritou je v každém případě vytvoření přátelského klima ve třídě, založené na respektování osobnosti každého dítěte, protože množství vědomostí není to jediné, co by si děti ze školy měly odnášet.

Těším se na naší spolupráci.


 

Fotogalerie