Pro rodiče

V prvé řadě bych Vám chtěla poděkovat za příspěvky na knihy, které dětem pořídím pod stromeček. Pevně věřím, že udělají dětem velkou radost.

Ve středu 13. prosince nás navštíví astronom (tentýž bude mít ve večerních hodinách přednášku pro rodiče), který nám krátce popovídá o tajemství vesmíru.

V pátek 15. prosince půjdeme na adventní prohlídku dobříšského zámku. Prosím o zaplacení vstupného 50,- nejpozději do čtvrtka.

Děti si již vylosovaly kamaráda, kterému mají pořídit malý dárek. Prosím pomozte jim při výběru a zabalený dárek můžete přinést do školy klidně už v průběhu týdne. Já ho uschovám (pro případ, že by někdo onemocněl, abych věděla, že každý dostane nějaký dáreček).

V pondělí 18. 12. bude možnost si pod vedením skláře Ládi Svobody vyfouknout svoji vlastní vánoční kouličku. Pokud byste měli zájem, dejte prosím dětem 80,- s sebou.

Jsou rozdělené role ve vánoční hře. Kostýmy pro anděly nám ušije paní Petra Růžička. Ostatní postavy jsou ze současného světa a požádáme vás o spolupráci při vytváření jejich "kostýmů" v podobě běžného oblečení. Taktéž budeme postupně upřesňovat rekvizity.

Plány

Plán učiva na měsíc PROSINEC

Co bych měl/a zvládnout:

ČESKÝ JAZYK       gramatika

Poznat a přečíst postupně zbývající písmena z abecedy: CH, Š, Ř, Ž

Přečíst s využitím nových písmen jednoduchá slova a věty a převyprávět čtené.

Sluchově rozlišovat tvrdost a měkkost ve slovech s tvrdou a měkkou slabikou (di, ti, ni).

Přiřadit k velkému tiskacímu tvaru písmene malý tvar.

ČESKÝ JAZYK komunikace

Představit ostatním knihu, kterou právě čtu.

Pozorně naslouchat literárnímu textu a převyprávět obsah slyšeného.

Spolupracovat s ostatními při nácviku vánoční hry.

ČESKÝ JAZYK psaní

Před psaním si uvolňovat ruku vhodným cvičením, pohyby.

Pečlivě opisovat tvary velkých písmen do písanky – R, L,V, N

Dodržovat mezery, orientovat se v liniatuře.

Napsat dle diktátu jednoduché slovo a větu.

MATEMATIKA

Chápat opačnost operací sčítání a odčítání díky krokování (pohyb dopředu, dozadu).

Napsat číslice 7,8, 9.

Řešit součtové trojúhelníky se šesti okénky.

Stavět podle plánu, sledovat a zaznamenávat postupné přidávání krychlí (barvením).

ANGLICKÝ JAZYK

Rozumět frázím: Just a moment. Help! I‘m thirsty. Umět je správně přiřadit k obrázkům.

Správně používat slovíčka pro zvířata (cat, dog, hamster, mouse, duck, rabbit).

Zazpívat anglickou vánoční koledu.

PRVOUKA

Charakterizovat proměny přírody v zimě. Vyjmenovat zvířata, která můžeme spatřit v zimě.

Rozlišovat zimní sporty od letních a některé z nich charakterizovat.

Vyprávět o vánočních zvyklostech a tradicích.

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Intonačně čistě a rytmicky přesně zazpívat vybrané vánoční koledy.

Naučit se texty nových písní na vánoční vystoupení.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Vyrobit kulisy na vánoční vystoupení.

Udržovat si pracovní místo v čistotě a pořádku.

TĚLESNÁ   VÝCHOVA

Zvládnout kotoul vpřed.

Ovládat základní pravidla vybíjené.

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Pracovat s papírem – vyrobit si vánoční dekoraci.

Být trpělivý, dovést svou práci do zdárného konce.

Plán akcí

 

13.12. - Astronomie - s Mgr. Davidem Ondřichem

14.12. - Adventní prohlídka na dobříšském zámku - vstupné 50 Kč.

18.12. - Vánoční dílna

19.12. v 17 hodin - Vánoční divadlo

21. a 22. 12.- ředitelské volno

17. 1.  17. 30 - Společné třídní schůzky

v týdnu 16. - 20.4. - konzultace (3. čtvrtletí)

Pozn.: modře jsou označeny akce spolku Trnkový květ, z.s.

 

Organizace školního roku:

Podzimní prázdniny - 26.-27.10.

Vánoční prázdniny - 23.12. - 2.1. (do školy se jde 3.1.)

Pololetní vysvědčení - 31.1.2018

Pololetní prázdniny - 2.2.2018

Jarní prázdniny - 5.-9.3.2018

Velikonoční prázdniny - 29.-30.3.2018

Závěrečné vysvědčení - 29.6.2018

Letní prázdniny - 2.7. - 31.8.2018

Školní rok 2018/2019 začne 3.9.2018

Rozvrh

 

1.

8.30 – 9.15

2.

9.30 – 10.15

3.

10.35 – 11.20

4.

11.30 – 12.15

5.

12.25 – 13.10

     Pondělí

ČJ

AJ

ČJ

TV

TV

 

     Úterý

ČJ

MAT

AJ

ČJ

PRV

 

     Středa

ČJ

MAT

PRV

VV

     Čtvrtek

ČJ

AJ

ČJ

MAT

ČT

 

     Pátek

AJ

ČJ

MAT

ČJ

HV

 

Paní učitelka

Jmenuji se Hana Ošťádalová, bydlím v Dobříši a je mi 39 let. Mám dvě děti ve věku 6 – 9 let.

Profesní potrfolio

Vystudovala jsem SPgŠ (obor předškolní a mimoškolní pedagogika), Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací na výtvarnou a dramatickou výchovu. Při studiích jsem si vyzkoušela práci asistentky pedagoga. Jako učitelka jsem působila na soukromé základní škole Klíček v Praze a na ZŠ ve Staré Huti.

V rámci svého sebevzdělávání jsem absolvovala řadu seminářů a kurzů PAU, roční kurz čtením a psaním ke kritickému myšlení, základy matematiky profesora Hejného aj.

Co je pro mě při práci důležité

Poslední dobou se zaměřuji na čtenářství, které považuji za velmi důležité. V dnešní přetechnizované době, kde se na nás valí spousta informací, je podle mě důležité umět si vybrat ty důležité, pravdivé a podnětné. Je to běh na dlouhou trať, ale ráda bych děti vedla právě tímto směrem. Důležité je pro mě vytváření bezpečného a přátelského prostředí pro děti, pěstování otevřené a vstřícné komunikace, založené na vzájemné důvěře, respektu a úctě. Prioritou je v každém případě vytvoření přátelského klima ve třídě, založené na respektování osobnosti každého dítěte, protože množství vědomostí není to jediné, co by si děti ze školy měly odnášet.

Těším se na naší spolupráci.

Fotogalerie